Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2024

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

15 Ιανουαρίου - 19 Ιανουαρίου

  Δευτέρα, 15 ΙΑΝ 2024 09.00 - 12.00 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331)
12.00 - 15.00 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581)
15:00 - 18:00 Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727)
    Τρίτη, 16 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)
12:00 - 15:00 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832)
15:00 - 18:00 Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743)
18:00 - 21:00 Αστρονομία (ΜΑΕ801)
  Τετάρτη, 17 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Μιγαδικές Συναρτήσεις I (ΜΑΥ611)
12:00 - 15:00 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (ΜΑΕ531)
15:00 - 18:00 Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ724)
   Πέμπτη, 18 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (ΜΑΥ211)
12:00 - 15:00 Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836)
15:00 - 18:00 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649)
18:00 - 21:00 Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628)
Παρασκευή, 19 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112)
12:00 - 15:00 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732)
15:00 - 18:00 Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624)
18:00 - 21:00 Θεωρία Προσέγγισης (ΜΑΕ585)

22 Ιανουαρίου - 26 Ιανουαρίου

  Δευτέρα, 22 ΙΑΝ 2024 09.00 - 12.00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343)
12.00 - 15.00 Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503)
15:00 - 18:00 Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725)
18:00 - 21:00 Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833)
    Τρίτη, 23 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)
12:00 - 15:00 Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων (ΜΑΕ717)
15:00 - 18:00 Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681)
  Τετάρτη, 24 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522)
12:00 - 15:00 Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840)
15:00 - 18:00 Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616)
   Πέμπτη, 25 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους (ΜΑΥ413)
12:00 - 15:00 Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847)
15:00 - 18:00 Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634)
18:00 - 21:00 Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ723)
Παρασκευή, 26 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121)
12:00 - 15:00 Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646)
15:00 - 18:00 Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513)
18:00 - 21:00 Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes (ΜΑΕ731)

29 Ιανουαρίου - 02 Φεβρουαρίου

  Δευτέρα, 29 ΙΑΝ 2024 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341)
12:00 - 15:00 Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631)
15:00 - 18:00 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713)
    Τρίτη, 30 ΙΑΝ 2024 Αργία Τριών Ιεραρχών

12 Φεβρουαρίου - 17 Φεβρουαρίου

  Δευτέρα, 12 ΦΕΒ 2024 09.00 - 12.00 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΥ311)
12.00 - 14.00 Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532)
14.00 - 16.00 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742Α)
16.00 - 18.00 Διδακτική Μαθηματικών II (ΜΑΕ602)
18.00 - 20.00 Βάσεις Grobner (ΜΑΕ526)
    Τρίτη, 13 ΦΕΒ 2024 09:00 - 12:00 Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)
12:00 - 14:00 Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546)
14:00 - 16:00 Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714)
16:00 - 18:00 Λογισμός Μεταβολών (ΜΑΕ849)
18:00 - 21:00 Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)
  Τετάρτη, 14 ΦΕΒ 2024 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)
12:00 - 14:00 Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527)
14:00 - 16:00 Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733)
16:00 - 18:00 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685)
18:00 - 20:00 Μη Παραμετρική Στατιστική – Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835)
   Πέμπτη, 15 ΦΕΒ 2024 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111)
12:00 - 14:00 Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525)
14:00 - 16:00 Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ752)
16:00 - 18:00 Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627)
18:00 - 21:00 Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)
Παρασκευή, 16 ΦΕΒ 2024 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)
12:00 - 14:00 Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633)
14:00 - 16:00 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744)
16:00 - 18:00 Μετεωρολογία (ΜΑΕ802)
18:00 - 20:00 Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ753)
  Σάββατο, 17 ΦΕΒ 2024 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)
12:00 - 14:00 Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΜΑΕ613)
14:00 - 16:00 Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ751)
16:00 - 19:00 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)

Σημειώσεις

  1. Στα εαρινά μαθήματα, δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο γνήσια μεγαλύτερο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
  2. Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.