Αρχική σελίδα

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Το Τμήμα

 1. Προσωπικό του Τμήματος
 2. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
 3. Κανονισμός Απονομής Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 1. Περιγράμματα Προπτυχιακών Μαθημάτων
 2. Θέματα Πτυχιακής Εργασίας
 3. Τύποι Προπτυχιακών Μαθημάτων
Προγράμματα

2023 - 2024

 1. Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2024
 2. Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2024

2022 - 2023

 1. Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2023
 2. Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2023
 3. Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2023
Κανονισμοί Τμήματος
 1. Κανονισμός Δήλωσης Μαθημάτων
 2. Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας
 3. Κανονισμός Σεμιναριακών Μαθημάτων
 4. Κανονισμός Εξετάσεων
 5. Κανονισμός Αναγνώρισης Πιστωτικών Μονάδων
 6. Κανονισμός Αξιολόγησης σε Μάθημα από Τριμελή Επιτροπή
 7. Κανόνες Καταχώρησης Βαθμολογίας
Κανονισμοί Πανεπιστημίου
 1. Κανονισμός Ανώτατης Διάρκειας Φοίτησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 2. Κανονισμός Διακοπής Φοίτησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 3. Κανονισμός Μερικής Φοίτησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 4. Κανονισμός της Κατά Εξαίρεση Υπέρβασης της Ανώτατης Διάρκειας Φοίτησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 1. Προκήρυξη Πρόσληψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (2024-2025)
 2. Προκήρυξη Πρόσληψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (2023-2024)
 3. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προγράμματα
 1. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022
 2. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022
 3. Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2023
 4. Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2023
 5. Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2023
Περιγράμματα
Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
Δείτε εδώ το περίγραμμα του καθενός μαθήματος χωριστά, σε ομάδες ανά Τομέα, για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δείτε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών για να εντοπίσετε εκείνα τα μαθήματα που προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Περίγραμμα Μεταπτυχιακής Διατριβής
Δείτε εδώ το περίγραμμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής
Ενιαίος Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και Διατριβής
Δείτε εδώ όλα τα περιγράμματα όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και της μεταπτυχιακής διατριβής, σε έναν ενιαίο κατάλογο, ανεξαρτήτως του Τομέα στον οποίον εντάσσονται. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη αν θέλετε να κάνετε μια ενιαία εκτύπωση όλων των περιγραμμάτων.
Κανονισμοί
 1. Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 2. Κανονισμός Παραπόνων και Ενστάσεων
 3. Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας
 4. Κανονισμός Σπουδών Κινητικότητας και Εκπόνησης Εργασιών
 5. Κανονισμός Συμβούλου Σπουδών
 6. ΦΕΚ Τροποποίησης (2023)
 7. ΦΕΚ Επανίδρυσης (2018)

Επισκέπτες Τμήματος

Κανονισμοί
 1. Κανονισμός Επισκεπτών