Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2023

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
   Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός III (ΜΑΥ311)
12:00 - 15:00 Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633)
15:00 - 18:00 Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741)
18:00 - 21:00 Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823)
Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)
12:00 - 15:00 Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616)
15:00 - 18:00 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής (ΜΑΕ531)
18:00 - 21:00 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744)
  Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 Αργία Αγίου Πνεύματος
    Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)
12:00 - 15:00 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732)
15:00 - 18:00 Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714)
18:00 - 21:00 Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840)
  Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331)
12:00 - 15:00 Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513)
            ΠΡΟΣΟΧΗ 15:00 - 18:00 Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602)
   Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)
12:00 - 15:00 Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503)
Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727)
(οι δύο εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο τρίωρο)
15:00 - 18:00 Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ511)
18:00 - 21:00 Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532)
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)
12:00 - 15:00 Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733)
15:00 - 18:00 Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646)
18:00 - 21:00 Αρμονική Ανάλυση (ΜΑΕ718)
  Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121)
12:00 - 15:00 Θεωρία Αποφάσεων Bayes (ΜΑΕ731)
15:00 - 18:00 Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631)
18:00 - 21:00 Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847)
    Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)
12:00 - 15:00 Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα (ΜΑΕ728)
15:00 - 18:00 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832)
18:00 - 21:00 Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546)
  Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341)
12:00 - 15:00 Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634)
15:00 - 18:00 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713)
18:00 - 21:00 Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527)
   Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522)
12:00 - 15:00 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685)
15:00 - 18:00 Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ814)
18:00 - 21:00 Αποδοτικοί Αλγόριθμοι (ΜΑΕ748)
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός II (ΜΑΥ211)
12:00 - 15:00 Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835)
15:00 - 18:00 Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627)
            ΠΡΟΣΟΧΗ 18:00 - 21:00 Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681)
  Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Τοπολογία (ΜΑΥ413)
12:00 - 15:00 Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725)
15:00 - 18:00 Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624)
18:00 - 21:00 Λογισμός Μεταβολών (ΜΑΕ849)
    Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343)
12:00 - 15:00 Αστρονομία (ΜΑΕ801)
15:00 - 18:00 Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ711)
  Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (ΜΑΥ611)
12:00 - 15:00 Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525)
15:00 - 18:00 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581)
   Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)
12:00 - 15:00 Γραμμικά και Μη Γραμμικά Κύματα (ΜΑΕ747)
15:00 - 18:00 Διαχείριση Αποθεμάτων & Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833)
            ΠΡΟΣΟΧΗ 18:00 - 21:00 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 Εθνικές Εκλογές
  Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 Εθνικές Εκλογές
    Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111)
            ΠΡΟΣΟΧΗ 12:00 - 15:00 Μετεωρολογία (ΜΑΕ802)
            ΠΡΟΣΟΧΗ 15:00 - 18:00 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649)
            ΠΡΟΣΟΧΗ 18:00 - 21:00 Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ817)
  Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)
12:00 - 15:00 Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΜΑΥ613)
15:00 - 18:00 Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836)
   Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112)
12:00 - 15:00 Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628)
            ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 15:00 - 18:00 Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743)
Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)
            ΠΡΟΣΟΧΗ 12:00 - 15:00 Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ614)

Σημειώσεις

  1. Στα χειμερινά μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο γνήσια μεγαλύτερο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
  2. Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.