Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιουνίου 2024

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Πέμπτη, 06 Ιουνίου, ώρες 12:00 - 15:00

(Όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης ημέρας εξετάζονται στο ίδιο 3ωρο)

  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων (επί πτυχίω, Ζάγκος Χρήστος)
  • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Ζάγκος Χρήστος)
  • Κοινωνιολογική Θεωρία: Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις (Ζάγκος Χρήστος)
  • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Γκαραβέλας Κωνσταντίνος)
  • Εισαγωγή στη Διδακτική/Μεθοδολογία (επί πτυχίω, Γκαραβέλας Κωνσταντίνος)

10 Ιουνίου - 14 Ιουνίου

  Δευτέρα, 10 ΙΟΥΝ 2024 Ευρωεκλογές
    Τρίτη, 11 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός II (ΜΑΥ211)
12:00 - 15:00 Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633)
15:00 - 18:00 Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522)
18:00 - 21:00 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (ΜΑΕ819)
  Τετάρτη, 12 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)
12:00 - 15:00 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΜΑΕ647)
15:00 - 18:00 Αστρονομία (ΜΑΕ801)
18:00 - 21:00 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (ΜΑΕ531)
   Πέμπτη, 13 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους (ΜΑΥ413)
12:00 - 15:00 Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616)
15:00 - 18:00 Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας (ΜΑΕ822)
18:00 - 21:00 Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513)
Παρασκευή, 14 ΙΟΥΝ 2024 09.00 - 12.00 Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111)
12.00 - 15.00 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649)
Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503)
Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602)
(οι τρεις εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο τρίωρο)
15:00 - 18:00 Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ724)
18:00 - 21:00 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832)

17 Ιουνίου - 21 Ιουνίου

  Δευτέρα, 17 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (ΜΑΥ611)
12:00 - 15:00 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581)
15:00 - 18:00 Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835)
18:00 - 21:00 Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (ΜΑΕ882)
Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744)
(οι δύο εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο τρίωρο)
    Τρίτη, 18 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)
12:00 - 15:00 Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733)
15:00 - 18:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343)
18:00 - 21:00 Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546)
  Τετάρτη, 19 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)
12:00 - 15:00 Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627)
15:00 - 18:00 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732)
18:00 - 21:00 Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ751)
   Πέμπτη, 20 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)
12:00 - 15:00 Μετεωρολογία (ΜΑΕ802)
15:00 - 18:00 Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes (ΜΑΕ731)
18:00 - 21:00 Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727)
Παρασκευή, 21 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΥ311)
12:00 - 15:00 Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634)
15:00 - 18:00 Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714)
18:00 - 21:00 Ειδικά Θέματα Στατιστικής (ΜΑΕ837), Εργαστήριο Η/Υ 1ου ορόφου

24 Ιουνίου - 28 Ιουνίου

  Δευτέρα, 24 ΙΟΥΝ 2024 Αργία Αγίου Πνεύματος
    Τρίτη, 25 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)
12:00 - 15:00 Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631)
15:00 - 18:00 Τοπολογικές Ομάδες Πινάκων (ΜΑΕ826)
18:00 - 21:00 Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743)
  Τετάρτη, 26 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331)
12:00 - 15:00 Εφαρμογές Γραμμικής Άλγεβρας (ΜΑΕ629)
15:00 - 18:00 Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847)
18:00 - 21:00 Θεωρία Προσέγγισης (ΜΑΕ585)
   Πέμπτη, 27 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)
12:00 - 15:00 Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646)
15:00 - 18:00 Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση (ΜΑΕ818)
18:00 - 21:00 Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532)
Παρασκευή, 28 ΙΟΥΝ 2024 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341)
12:00 - 15:00 Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628)
15:00 - 18:00 Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833)
18:00 - 21:00 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713)

01 Ιουλίου - 05 Ιουλίου

  Δευτέρα, 01 ΙΟΥΛ 2024 09:00 - 12:00 Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)
12:00 - 15:00 Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ752)
15:00 - 18:00 Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527)
18:00 - 21:00 Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων (ΜΑΕ717)
    Τρίτη, 02 ΙΟΥΛ 2024 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)
12:00 - 15:00 Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681)
15:00 - 18:00 Βάσεις Grobner (ΜΑΕ526)
18:00 - 21:00 Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ723)
  Τετάρτη, 03 ΙΟΥΛ 2024 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121)
12:00 - 15:00 Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624)
15:00 - 18:00 Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ851)
18:00 - 21:00 Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525)
   Πέμπτη, 04 ΙΟΥΛ 2024 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)
12:00 - 15:00 Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725)
15:00 - 18:00 Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ617)
18:00 - 21:00 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742Α)
Παρασκευή, 05 ΙΟΥΛ 2024 09:00 - 12:00 Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112)
12:00 - 15:00 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685)
15:00 - 18:00 Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ753)
18:00 - 21:00 Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836), Εργαστήριο Η/Υ 1ου ορόφου

Σημειώσεις

  1. Στα Χειμερινά μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
  2. Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.