Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2023

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121)
12:00 - 15:00 Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ511)
15:00 - 18:00 Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741)
18:00 - 21:00 Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532)
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343)
12:00 - 15:00 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732)
15:00 - 18:00 Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525)
18:00 - 21:00 Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ711)
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)
12:00 - 15:00 Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα (ΜΑΕ728)
15:00 - 18:00 Γραμμικά και μη Γραμμικά Κύματα (ΜΑΕ747)
Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331)
12:00 - 15:00 Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503)
Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727)
(τα δύο μαθήματα θα εξεταστούν ταυτόχρονα)
15:00 - 18:00 Αποδοτικοί Αλγόριθμοι (ΜΑΕ748)
            ΠΡΟΣΟΧΗ 18:00 - 21:00 Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513)
Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)
12:00 - 15:00 Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733)
15:00 - 18:00 Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546)
18:00 - 21:00 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713)
Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341)
12:00 - 15:00 Αρμονική Ανάλυση (ΜΑΕ718)
15:00 - 18:00 Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725)
18:00 - 21:00 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής (ΜΑΕ531)
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112)
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522)
12:00 - 15:00 Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743)
15:00 - 18:00 Θεωρία Αποφάσεων Bayes (ΜΑΕ731)
Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111)
12:00 - 15:00 Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527)
15:00 - 18:00 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744)
18:00 - 21:00 Διαχείριση Αποθεμάτων & Προγραμματισμός Παραγωγής (ΜΑΕ833)
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός III (ΜΑΥ311)
12:00 - 15:00 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581)
15:00 - 18:00 Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624)
18:00 - 21:00 Μη Παραμετρική Στατιστική & Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835)
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)
12:00 - 15:00 Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714)
15:00 - 18:00 Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634)
18:00 - 21:00 Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847)
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)
12:00 - 15:00 Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633)
15:00 - 18:00 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649)
18:00 - 21:00 Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (ΜΑΕ814)
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Τοπολογία (ΜΑΥ413)
12:00 - 15:00 Μετεωρολογία (ΜΑΕ802)
15:00 - 18:00 Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840)
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Aπειροστικός Λογιστός II (ΜΑΥ211)
12:00 - 15:00 Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823)
15:00 - 18:00 Αστρονομία (ΜΑΕ801)
18:00 - 21:00 Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646)
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)
12:00 - 15:00 Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΜΑΕ613)
15:00 - 18:00 Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628)
18:00 - 21:00 Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681)
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)
12:00 - 15:00 Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616)
15:00 - 18:00 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685)
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Μιγαδικές Συναρτήσεις I (ΜΑΥ611)
12:00 - 15:00 Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602)
15:00 - 18:00 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832)
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)
12:00 - 15:00 Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627)
15:00 - 18:00 Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836)
18:00 - 21:00 Λογισμός Μεταβολών (ΜΑΕ849)
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)
12:00 - 15:00 Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631)
15:00 - 18:00 Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ614)
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)
12:00 - 15:00 Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ817)

Σημειώσεις

  1. Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.