Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Ειδίκευση Α' : Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)

Ημέρα Ώρα Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) Αίθουσα Διδάσκων
Δευτέρα 14:00 - 17:00 ΑΛ1 - Άλγεβρα Ι 407α (4ος όροφος) Σ. Παπαδάκης
Τρίτη 09:00 - 12:00 ΓΕ2 - Διαφορική Γεωμετρία 407α (4ος όροφος) Θ. Βλάχος
Τρίτη 13:00 - 16:00 ΑΝ7 - Θεωρία Μέτρου 507α (5ος όροφος) Κ. Μαυρίδης
Πέμπτη 17:00 - 20:00 ΑΝ4 - Συναρτησιακή Ανάλυση 507α (5ος όροφος) Α. Τόλιας

Ειδίκευση Β' : Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Ημέρα Ώρα Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) Αίθουσα Διδάσκων
Δευτέρα 11:00 - 14:00 ΣΣΕ3 - Μαθηματικός Προγραμματισμός 307α (3ος όροφος) Κ. Σκούρη
Τρίτη 10:00 - 13:00 ΣΣΕ8 - Θεωρία Δειγματοληψίας 307α (3ος όροφος) Κ. Ζωγράφος
Πέμπτη 12:00 - 15:00 ΣΣΕ2 - Γραμμικά Μοντέλα 307α (3ος όροφος) Δ. Μπάγκαβος
Πέμπτη 10:00 - 13:00 ΣΣΕ1 - Μαθηματική Στατιστική 307α (3ος όροφος) Α. Μπατσίδης

Ειδίκευση Γ' : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

Ημέρα Ώρα Μάθημα (7.5 ECTS το καθένα) Αίθουσα Διδάσκων
Δευτέρα 12:00 - 15:00 ΠΛ1 - Θεωρία Πολυπλοκότητας Εργαστήριο 2ου ορόφου Χ. Παπαδόπουλος
Τρίτη 10:00 - 13:00 ΑΑ1 - Αριθμητική Ανάλυση 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος Φ. Καρακατσάνη
Πέμπτη 09:00 - 12:00 ΕΜ5 - Δυναμικά Συστήματα και Χάος 313β, Εργ. Εφαρμ. και Υπολ. Μαθηματικών, 3ος όροφος Μ. Ξένος
Παρασκευή 09:00 - 12:00 ΠΛ3 - Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων Εργαστήριο 2ου ορόφου Μ. Μπέκος