Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Ιανουαρίου 2023

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών
  Δευτέρα, 16 ΙΑΝ 2023 09.00 - 12.00 Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)
12.00 - 15.00 Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714)
15:00 - 18:00 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)
18:00 - 21:00 Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634)
    Τρίτη, 17 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)
12:00 - 15:00 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581)
15:00 - 18:00 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744)
18:00 - 21:00 Κυρτή Ανάλυση (ΜΑΕ817)
  Τετάρτη, 18 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός III (ΜΑΥ311)
12:00 - 15:00 Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633)
15:00 - 18:00 Ειδικά Θέματα Πληροφορικής (ΜΑΕ841)
18:00 - 21:00 Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (ΜΑΕ823)
   Πέμπτη, 19 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)
12:00 - 15:00 Θεωρία Αποφάσεων Bayes (ΜΑΕ731)
15:00 - 18:00 Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527)
18:00 - 21:00 Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616)
Παρασκευή, 20 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός I (ΜΑΥ111)
12:00 - 15:00 Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (ΜΑΕ628)
15:00 - 18:00 Γραμμικά & Μη Γραμμικά Κύματα (ΜΑΕ747)
18:00 - 21:00 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832)
  Δευτέρα, 23 ΙΑΝ 2023 09.00 - 12.00 Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)
12.00 - 15.00 Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΜΑΕ840)
15:00 - 18:00 Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836)
18:00 - 21:00 Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑΕ627)
    Τρίτη, 24 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)
12:00 - 15:00 Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733)
15:00 - 18:00 Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΜΑΕ614)
18:00 - 21:00 Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646)
  Τετάρτη, 25 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341)
12:00 - 15:00 Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (ΜΑΕ513)
15:00 - 18:00 Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα (ΜΑΕ728)
   Πέμπτη, 26 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Απειροστικός Λογισμός IV (ΜΑΥ411)
12:00 - 15:00 Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631)
15:00 - 18:00 Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847)
Παρασκευή, 27 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123)
12:00 - 15:00 Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ711)
15:00 - 18:00 Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835)
18:00 - 21:00 Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546)
  Δευτέρα, 30 ΙΑΝ 2023 Αργία Τριών Ιεραρχών
    Τρίτη, 31 ΙΑΝ 2023 09:00 - 12:00 Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522)
12:00 - 15:00 Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακές Εφαρμογές (ΜΑΕ741)
15:00 - 18:00 Αστρονομία (ΜΑΕ801)
18:00 - 21:00 Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602)
  Τετάρτη, 01 ΦΕΒ 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343)
12:00 - 15:00 Πραγματική Ανάλυση (ΜΑΕ511)
15:00 - 18:00 Θεωρία Δακτυλίων (ΜΑΕ725)
   Πέμπτη, 02 ΦΕΒ 2023 09:00 - 12:00 Aπειροστικός Λογισμός II (ΜΑΥ211)
12:00 - 15:00 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΜΑΕ732)
15:00 - 18:00 Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΜΑΕ821)
Παρασκευή, 03 ΦΕΒ 2023 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121)
12:00 - 15:00 Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743)
15:00 - 18:00 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής (ΜΑΕ531)
18:00 - 21:00 Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΕ624)
  Δευτέρα, 06 ΦΕΒ 2023 09.00 - 12.00 Εισαγωγή στην Τοπολογία (ΜΑΥ413)
12.00 - 15.00 Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503)
    Τρίτη, 07 ΦΕΒ 2023 09:00 - 12:00 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221)
12:00 - 15:00 Μετεωρολογία (ΜΑΕ802)
15:00 - 18:00 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ545)
18:00 - 21:00 Αρμονική Ανάλυση (ΜΑΕ718)
  Τετάρτη, 08 ΦΕΒ 2023 09:00 - 12:00 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΥ331)
12:00 - 15:00 Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525)
15:00 - 18:00 Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (ΜΑΕ842)
18:00 - 21:00 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713)
   Πέμπτη, 09 ΦΕΒ 2023 09:00 - 12:00 Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (ΜΑΥ611)
12:00 - 15:00 Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532)
15:00 - 18:00 Αποδοτικοί Αλγόριθμοι (ΜΑΕ748)
Παρασκευή, 10 ΦΕΒ 2023 09:00 - 12:00 Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών (ΜΑΥ112)
12:00 - 15:00 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΜΑΕ649)
15:00 - 18:00 Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727)
18:00 - 21:00 Κλινική Ψυχολογία Ι (ΜΕΤ717)

Σημειώσεις

  1. Στα εαρινά μαθήματα και στο μάθημα ΜΑΕ545 - Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο γνήσια μεγαλύτερο του 8ου και που έχουν υποβάλει Δήλωση Πτυχιακής Εξέτασης.
  2. Τα μαθήματα από τα Τμήματα Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Ψυχολογίας, θα εξεταστούν βάσει του Προγράμματος Εξετάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων.