Κανονισμός Σπουδών Κινητικότητας και Εκπόνησης Εργασιών

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus, δείτε τα ακόλουθα:

  1. Αναγνώριση Erasmus
  2. Πρακτική Erasmus
  3. Σπουδές Erasmus

Σχετικά με τους κανόνες εκπόνησης εργασιών, δείτε τα άρθρα 11-15 του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.