Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΜΑΕ647)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE647
Εξάμηνο 6
Τίτλος Μαθήματος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις, Ασκήσεις και Εργασίες (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε έννοιες και τεχνικές σχετικές με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.
 • Εισαγωγή στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό.
 • H έννοια της κλάσης και του αντικειµένου.
 • Αφαιρετικότητα.
 • Ενθυλάκωση.
 • Τμηματικότητα.
 • Ιεραρχικότητα.
 • Στο μάθημα περιλαμβάνονται ατομικές και ομαδικές ασκήσεις.
 • Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση:
  1. να κατανοήσουν βασικές προγραμματιστικές τεχνικές,
  2. να επεκτείνουν την αλγοριθμική τους σκέψη και
  3. να δηµιουργούν λογισµικά συστήματα που είναι αξιόπιστα, ευκατανόητα, αποδοτικά, ευπροσάρµοστα και επαναχρησιµοποιήσηµα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό
 • H έννοια της κλάσης και του αντικειµένου
 • Πρόσβαση σε ιδιότητες και μεθόδους
 • Απλή και πολλαπλή Κληρονομικότητα
 • Αφαιρετικότητα
 • Ενθυλάκωση
 • Τµηµατικότητα
 • Ιεραρχικότητα και Σύνθεση

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών
 • Γραπτή τελική εξέταση (70%)
 • Εργασίες (30%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • Software Engineering - Theory & Practice, S. L. Pfleeger, ISBN 978-960-461-477-6
 • Software Engineering, I. Sommerville, ISBN 978-960-461-220-8
 • Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού, Ellis Horowitz, Εκδόσεις Κλειδάριθμος