Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών έχει τρεις Ειδικεύσεις. Κάθε Ειδίκευση περιλαμβάνει μαθήματα που παρέχονται από μέχρι και δύο Τομείς.

Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)

Αυτή η Ειδίκευση περιλαμβάνει μαθήματα από δύο Τομείς.

Τομέας Α

 1. Πραγματική Ανάλυση (AN1)
 2. Γενική Τοπολογία (AN2)
 3. Μιγαδική Ανάλυση (AN3)
 4. Συναρτησιακή Ανάλυση (AN4)
 5. Διαφορικές Εξισώσεις (AN5)
 6. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (AN6)
 7. Θεωρία Μέτρου (AN7)
 8. Αρμονική Ανάλυση (AN8)
 9. Θεωρία Τελεστών (AN9)
 10. Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις (AN10)
 11. Κυρτή Ανάλυση (AN11)
 12. Ανεξάρτητη Σπουδή στην Ανάλυση Ι (AN12)
 13. Ανεξάρτητη Σπουδή στην Ανάλυση II (AN13)

Τομέας Β

 1. Άλγεβρα Ι (ΑΛ1)
 2. Άλγεβρα II (ΑΛ2)
 3. Εφαρμοσμένη Άλγεβρα (ΑΛ3)
 4. Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών (ΑΛ4)
 5. Ομολογική Άλγεβρα (ΑΛ5)
 6. Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (ΑΛ6)
 7. Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία (ΓΕ1)
 8. Διαφορική Γεωμετρία (ΓΕ2)
 9. Γεωμετρία Riemann (ΓΕ3)
 10. Διαφορική Τοπολογία (ΓΕ4)
 11. Αλγεβρική Τοπολογία Ι (ΓΕ5)
 12. Αλγεβρική Τοπολογία II (ΓΕ6)
 13. Αλγεβρική Γεωμετρία (ΓΕ7)
 14. Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας (ΓΕ8)

Στατιστική και Επιχειρισιακή Έρευνα

Αυτή η Ειδίκευση περιλαμβάνει μαθήματα από τον Τομέα Γ.

 1. Μαθηματική Στατιστική (ΣEE1)
 2. Γραμμικά Μοντέλα (ΣEE2)
 3. Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΣEE3)
 4. Βιοστατιστικη (ΣEE4)
 5. Ανάλυση Δεδομένων & Στατιστικά Πακέτα (ΣEE5)
 6. Πολυδιάστατη Ανάλυση (ΣEE6)
 7. Μη Γραμμικός Προγραμματισμός (ΣEE7)
 8. Θεωρία Δειγματοληψίας (ΣEE8)
 9. Θεωρία Πιθανοτήτων (ΣEE9)
 10. Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση (ΣEE10)
 11. Χρονοσειρές (ΣEE11)
 12. Υπολογιστική Στατιστική Ανάλυση (ΣEE12)
 13. Ανάλυση Επιβίωσης (ΣEE13)
 14. Μη Παραμετρική Στατιστική (ΣEE14)
 15. Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές (ΣEE15)
 16. Διαχείριση Κινδύνου (ΣEE16)
 17. Θεωρία Παιγνίων (ΣEE17)
 18. Διαχείριση Αποθεμάτων (ΣEE18)
 19. Ειδικά Θέματα Στατιστικής (ΣEE19)
 20. Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΣEE20)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

Αυτή η Ειδίκευση περιλαμβάνει μαθήματα από τον Τομέα Δ.

 1. Αριθμητική Ανάλυση (ΑΑ1)
 2. Θεωρία Προσεγγίσεως (ΑΑ2)
 3. Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΑΑ3)
 4. Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα II (ΑΑ4)
 5. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΑΑ5)
 6. Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (ΑΑ6)
 7. Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (ΑΑ7)
 8. Παράλληλοι Υπολογισμοί (ΑΑ8)
 9. Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι (ΕΜ1)
 10. Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών II (ΕΜ2)
 11. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές (ΕΜ3)
 12. Ρευστομηχανικη (ΕΜ4)
 13. Δυναμικά Συστήματα και Χάος (ΕΜ5)
 14. Ολοκληρώσιμα Συστήματα (ΕΜ6)
 15. Μορφοκλασματικά Σύνολα και Εφαρμογές (Fractals) (ΕΜ7)
 16. Λογισμός Μιγαδικών Συναρτήσεων και Εφαρμογές (ΕΜ8)
 17. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΜ9)
 18. Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Ρευστών (ΕΜ10)
 19. Θεωρία Πολυπλοκότητας (ΠΛ1)
 20. Μαθηματική Θεωρία των Υπολογισμών (ΠΛ2)
 21. Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων (ΠΛ3)
 22. Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων (ΠΛ4)
 23. Συμβολικοί Υπολογισμοί (ΠΛ5)
 24. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΠΛ6)
 25. Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΛ7)
 26. Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές (ΠΛ8)
 27. Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής (ΠΛ9)
 28. Ειδικά Θέματα Πληροφορικής (ΠΛ10)